Prodejní cena s DPH 1621 Kč
Cena bez DPH 1340 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00045
Dezinfekční prostředek Hasept viru je směs katioaktivních a neionogenních tenzidů a pomocných látek. Dodává se jako kapalný koncentrovaný přípravek, který se používá k čištění a dezinfekci povrchů a všech omyvatelných ploch a předmětů.

Dezinfekční prostředek Hasept viru je směs katioaktivních a neionogenních tenzidů a pomocných látek. Dodává se jako kapalný koncentrovaný přípravek, který se používá k čištění a dezinfekci povrchů a všech omyvatelných ploch a předmětů. Je vhodný na podlahy, stěny, kachlíky nábytek apod. Je účinný proti bakteriím(včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám a některým virům.

Při použití Hasept viru jako dekontaminačního prostředku pro přístroj typu vacumet je dávkování dáno požadavky výrobce přístroje a je automatické (viz Provozní řád). Do přístroje se vkládají jako zásobní nádoby originální kanystry dodávané výrobcem Hasept viru s koncentrovaným roztokem Hasept viru. Do pytle s použitými inkontinenčními pomůckami, který je podroben dekontaminaci v přístroji, se vstříkne automaticky 800-1000ml 1,8% - 2% roztoku Hasept viru. Na venkovní povrch pytle je automaticky aplikován 1% roztok z druhého zásobního kanystru. Požadovanou koncentraci Hasept viru připravuje přístroj automaticky ze zásobních koncentrovaných roztoků a čerpané vody. Vyměňovat zásobní nádoby s koncentrovaným dezinfekčním roztokem Hasept viru může jen osoba prokazatelně poučená. Nádoby se zásobním koncentrátem Hasept viru jsou uskladněny v jiné místnosti k tomu určené (nejlépe sklad chemikálií a čistících prostředků) za podmínek uvedených v bezpečnostním listu.