Prodejní cena s DPH 235 Kč
Cena bez DPH 194 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00466
Superkoncentrovaný parfémovaný přípravek pro univerzální použití. Vhodný zejména pro čištění podlahových ploch, keramických ploch a nábytku.

Ecoluxin Universalin je univerzální a vysoce účinný čistíci a odmašťovací prostředek, který je navíc velmi dobře biologicky odbouratelný. Je vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a sklonem k alergiím. Přípravek se prodává jako superkoncentrát a před použitím jej doporučujeme ředit. Ecoluxin Universalin je lehce parfémovaný a je vhodný především na mytí ploch, podlah a povrchů, a také nádobí v domácnostech.

Na mytí nádobí a skla v profesionálních gastronomických provozech doporučujeme neparfémovaný Ecoluxin Premium.

Výhody

 • Vysoce účinný mycí a odmašťovací prostředek.
 • Ecoluxin Universalin má všestranné použití - mytí povrchů, koupelen, skla apod.
 • Ecoluxin je velmi dobře biologicky odbouratelný (během 28 dní se odbourá 99,2% přípravku ve standardní čističce odpadních vod).
 • Ecoluxin má neutrální pH a je tak vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a alergiemi.
 • Prodává se jako superkoncentrát - snažíme se přepravovat co nejmenší množství vody a šetřit tak životní prostředí - v provozu si jej s vodou lehce naředíte na správné použití.

Certifikát - Biologická rozložitelnost

Aplikace

Ecoluxin má všestranné použití, nejlepšího účinku však dosahuje ve formě pěny. Proto jej doporučujeme ředit do zpěňovače. Různé typy zpěňovačů si můžete objednat v našem e-shopu.

Mytí podlah: do 10l kbelíku s vodou nalijeme 40ml Ecoluxinu (velký panák)

Ruční mytí povrchů: do 0,5l lahve se zpěňovačem nalijeme 20ml Ecoluxinu (po spodní rysku nebo také malý panák) a po horní rysku dolijeme vodou. Pěnu stříkneme na hadr nebo na plochu. Necháme chvíli působit a očistíme. Poté očistíme vlhkým hadrem propláchnutým v čisté vodě.

Mytí skla: do 1l lahve se zpěňovačem stačí přidat 3ml Ecoluxinu (3/4 kávové lžičky).

Praní: mastnou skvrnu potřeme koncentrátem Ecoluxin. Na standardní praní doporučujeme používat náš prací gel.

Ostatní: Máme vyzkoušeno, že prostředek účinně myje také:

 • špinavá kola od aut (je potřeba postříkat pěnou a odrhnout kartáčem)
 • dá se použít místo letní směsi do ostřikovačů (stačí ředit 3ml na 1l vody).

Ecoluxin je jednoduše univerzální čistící pomocník.

Ruční mytí nádobí (v domácnostech): do 0,5l lahve se zpěňovačem nalijeme 20ml Ecoluxinu (po spodní rysku nebo také malý panák) a po horní rysku dolijeme vodou.

Doporučujeme následující mycí proces:

 1. nádobí odmočíme od nečistot,
 2. na houbičku nastříkáme pěnu ze zpěňovače s naředěným Ecoluxinem,
 3. houbičkou setřeme nečistoty a mastnotu,
 4. nádobí opláchneme v čisté vodě.

Vlastnosti

Ecoluxin se z hlediska chemické klasifikace řadí mezi syntetické detergenty, tedy látky s čistícím a pracím účinkem. Jejich základní složkou jsou tenzidy – povrchově aktivní látky, které jsou amfifilní, tj. obsahují hydrofilní (vodu milující) a hydrofobní (vodu odpuzující) část. Čistící účinek tenzidu spočívá v tom, že hydrofobní část tenzidu se přilne k částečce nečistoty (např. kapky oleje, mechanická nečistota, špína), kdežto hydrofilní částí se tenzid orientuje do vody, a tak vtahuje částečku nečistoty z určitého povrchu do vodného prostředí. Většina syntetických detergentů má neblahé ekologické účinky, neboť se v přírodě velmi pomalu odbourávají, zvláště ty, co mají rozvětvené řetězce. V případě Ecoluxinu to tak není. Jeho chemické složení vykazuje neutrální reakci, což se projevuje výbornou kožní snášenlivostí a následně pak rychlou odbouratelností v přírodě (99,2% do 28 dní).

Ecoluxin Premium a Ecoluxin Universalin jsou stejné výrobky - liší se pouze barvou a parfemací.

Složení

Složení: 5% nebo více avšak méně než 10% aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, konzervační činidlo kyselina citronová, parfém.

Obsahuje: Alkylethersulfát sodný a 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N, N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-nenasyc. acyl) deriv., hydroxidy, vnitřní soli.

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebo předejte firmě autorizované pro nakládání s odpady.

V doporučeném naředění Ecoluxin nemá dráždivé účinky.