sklad@roldeco.cz   +420 724 034 450 

ROLDECO, spol. s r.o.
0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

Kafr 100g

Prodejní cena  459 Kč
Cena bez DPH 379 Kč
Cena / kg:
24-hodin.gif

Kafr 100g - určený pro kafrovou zkoušku.

info_outline Doprava zdarma nad 3000 Kč bez DPH.

Použití: Určený pro kafrovou zkoušku.

Složení: Racemický kafr

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 6-7 (1% roztok, 20 oC)
  • Barva: čirá tekutina

Aplikace: Určený pro kafrovou zkoušku, kterou se provádí test pivně čistého skla. Sklenici umyjte v přípravku testovaném VÚPS a důkladně opláchněte studenou pitnou vodou. Poté naplňte sklenici vodou a vhoďte pár krystalků kafru. Kafr pouze pluje po hladině vody = sklenice není pivně čistá. Kafr rotuje jakoby „ tančí“ = sklenice je pivně čistá.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Vhodný pro veškeré druhy materiálů.

Skladování: Uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

Balení: rozprašovač 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 30 kg

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí:   hořlavý

Nebezpečná látka: racemický kafr 

H228 Hořlavá tuhá látka.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.

 

Další informace

Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.

Doprava

  • Přepravní služba GLS do 20 Kg 90,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS nad 20 Kg 120,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS do 20 Kg Slovenská republika 220,- Kč bez DPH

Způsob platby

  • Hotově při osobním odběru.
  • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
  • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u Raiffeisenbank. Číslo účtu je 7328221001/5500. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

Dotaz na zboží


Znaků napsáno: