Prodejní cena s DPH 351 Kč
Cena bez DPH 290 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00038
Čistící a leštící přípravek na výčepní kohouty (titan).

Popis: Přípravek Primusol leštící - aerosol je určen k leštění chrom-titanových a nerezových povrchů.

Použití: Při použití použijte k leštění papírové leštící utěrky, které nezanechávají chlupy. Zajistíte tak vysoký lesk vašeho zařízení.

Složení: Prostředek na bázi rozpouštědel a diethanolamidu kokosové kyseliny.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : neuvádí se
  • Skupenství: aerosol

Aplikace: Dle potřeby velmi malé množství naneseme na leštěný povrch.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Vhodný na chrom titanové a nerezové povrchy.

Skladování: Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC do +25 oC.

Balení: 400 ml - aerosol

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí: F+, Xn

R-věty:
R12 Vysoce hořlavý
R18 Při používání se mohou tvořit výbušné nebo lehce zápalné směsi par
R 50 Toxický pro vodní organismy
R 65 Zdraví škodlivý

S-věty
S23 Nevdechujte aerosoly
S29 Nevypouštět do kanalizace
S51 Používejte jen v dobře větraných prostorách
S 56 Tento výrobek a jeho nádoba podléhají při likvidaci zvláštním předpisům.
S-věty: neuvádí se

Další informace: Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.