sklad@roldeco.cz   +420 724 034 450 

ROLDECO, spol. s r.o.
0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

Primusol Acid P4 - balení 10 kg

Prodejní cena  1065 Kč
Cena bez DPH 880 Kč
Cena / kg:
24-hodin.gif

Kyselý sanitační prostředek balení k čištění pivního potrubí.

info_outline Doprava zdarma nad 3000 Kč bez DPH.

Kyselý sanitační prostředek balení k čištění pivního potrubí.

Použití

Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení

Směs anorganických a organických kyselin, tenzidů a pomocných látek

Fyzikálně chemické vlastnosti

Hodnota pH : cca 2 (1% roztok, 20 oC)

Hustota cca. 1,4 g/cm3 

Barva: bezbarvá

Skupenství: kapalina

Aplikace

Dle provozních podmínek 2 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:vhodný na všechny druhy povrchů.

Skladování:Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení:Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg.  Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí:  C  žíravý

Nebezpečná látka: kyselina fosforečná

Signální slovo:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.

H226 Hořlavá kapina a páry.

Bezpečnostní informace

P260 Nevdechujte prachu/dýmu/Plynu/mlhy/par/sprej

P270 Při používání nejíst, nepít, nekouřit. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

P305 P338 P351 PRI ZASAZENI OČÍ: Několik minut, jemně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte toxikologické středisko nebolékaře

P501 Odstrante obsah/nádobu jako nebezpečný odpad

Další informace

Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.

Doprava

  • Přepravní služba GLS do 20 Kg 90,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS nad 20 Kg 120,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS do 20 Kg Slovenská republika 220,- Kč bez DPH

Způsob platby

  • Hotově při osobním odběru.
  • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
  • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u Raiffeisenbank. Číslo účtu je 7328221001/5500. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.
roldeco-primusol-acid-p4-baleni-1kg

Primusol Acid P4 - balení 1 kg

Kód zboží: A00015

Nehodnoceno
roldeco-primusol-acid-p4-baleni-3kg

Primusol Acid P4 - balení 3 kg

Kód zboží: A00016

Nehodnoceno
roldeco-primusol-acid-p4-baleni-30kg

Primusol Acid P4 - balení 30 kg

Kód zboží: A00018

Nehodnoceno

Dotaz na zboží


Znaků napsáno: